The Tramp
you can't connect the dots look-ing forward; you can only connect them looking backwards

目前日期文章:200602 (7)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2006-02-26 我要快樂?*你也要快樂! (50) (1)
2006-02-22 七月七日晴*失去知覺 (30) (4)
2006-02-19 傻毛*鑽牛角尖毛 (25) (1)
2006-02-15 默默*順遂 (35) (5)
2006-02-06 相簿容量爆了... (191) (0)
2006-02-02 有點遲了... (31) (0)
2006-02-01 春節倒楣之旅 (41) (1)