The Tramp
you can't connect the dots look-ing forward; you can only connect them looking backwards

目前日期文章:200610 (8)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
發表時間 文章標題 人氣 留言
2006-10-29 流言*蜚語 (35) (3)
2006-10-21 托福*經驗分享 (270) (4)
2006-10-16 不平衡*怪老頭 (37) (1)
2006-10-14 嫁掉*單純 (32) (0)
2006-10-13 趕*累 (45) (0)
2006-10-11 修養*參訪 (36) (1)
2006-10-04 全世界*著了魔 (40) (2)
2006-10-03 心疼*微笑 (38) (4)